728 x 90

برنامه موشکی ایران,

موشک عظما…

-

برنامه موشکی رژیم
برنامه موشکی رژیم
کرد عظما موشکی را در هوا
تا کند با اقتدار آن صفا
هم عیان سازد بدین سان اقتدار
هم شود از آن ولایت پایدار
موشکش از نوع بالستیک بود
برد آن گه دور و گه نزدیک بود
نام آن گویا که، «خرمشهر» بود
پادزهری بهر «جام‌زهر» بود
ناگهان هنگام یک رزمایشی
موشک پر اقتدار ارزشی
منهدم شد در هوا نابود شد
اقتدار و اعتبارش دود شد
آنتنی گردید نا گه این خبر
گشت از بهر جنابش درد سر
زین سبب بگرفت فوراً «کارت زرد»
گرمی بازار موشک گشت سرد
در پی اخطار رسمی و شدید
شد بر آن افزوده تحریم جدید
در عوض یک شیخ گفتا اینچنین
ای جناب نو ظهور نازنین
باش چون اسلاف خود خدمتگذار
اول کاری بیا با ما کنار
رهنمود ما به تو ای تازه کار
باش با ما چون «اوباما» یار غار
همچو ما در جاده‌ی اسلام باش
حافظ و دلبسته‌ی برجام باش
یک عدد موشک فرستادیم هوا
این همه تحریم کردنها چرا
کار ما در حیطه‌ی برجام بود
دوره‌اش بگذشت و بد هنگام بود
موشک بالستیک رزمایشی
درد ما افزود و شد یک چالشی
حضرت عظما پریشان گشته است
از رجز خوانی پشیمان گشته است
هارت و پورت جمعه بازاری دگر
عهد آن بگذشت و باشد بی‌اثر
عرصه بر کل نظامش اینچنین
تنگ‌تر گردد ز هر آن سو بعد از این
موشکش دیگر ندارد هیچ سود
بر سر خود بیشتر آید فرود
گودرز ـ بهمن ۹۵
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a2c102ae-9da8-44fa-8418-9f0902209ca9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات