728 x 90

قیمت دلار به ۳۰۹۵۰ تومان رسید

افزاریش ارزش دلار
افزاریش ارزش دلار

با کاهش ارزش ریال در روز شنبه ۱۹مهرماه بار دیگر قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و به ۳۰هزار و ۹۵۰تومان رسید. قیمت یورو به ۳۶هزار و ۶۱۵تومان رسید. سکه نیز از ۱۵میلیون تومان گذشت.