728 x 90

آمار بالای زندانیان زیر اعدام در زندان وکیل آباد مشهد

زندان وکیل آباد مشهد
زندان وکیل آباد مشهد
بنا‌ به گزارشهای دریافتی تعداد زیادی از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد زیر اعدام قرار دارند. زندانیان زیر اعدام در بندهای ۴ و ۵ و ۶ این زندان نگهداری می‌شوند. به‌طور خاص بند ۵، بند محکومین به اعدام است. به‌دلیل محدودیت شدید در این زندان آمار زندانیان زیر اعدام مشخص نیست.

بنا‌ به این گزارش به‌طور هفتگی در این زندان حکم اعدام به‌صورت مخفیانه اجرا می‌شود.

از اصلی‌ترین مشکلاتی که زندانیان با آن رودرو هستند ٫نبودن کارت تلفن برای تماسهای روزانه ضروری با خانواده‌هایشان است. از تهیه کارت توسط خانواده‌ها برای فرزندانشان نیز جلوگیری می‌شود.

همچنین زندانیان از نبود وسایل گرمایشی و امکانات در سرمای زیر صفر مشهد در رنج هستند. شوفاژهای داخل بندها کار نمی‌کنند. از خانواده‌ها فقط یک پتو می‌گیرند و دور پتو را نیز می‌برند که جاسازی در آن وجود نداشته باشد. وضعیت بندهای زندانیان عادی از نظر سرما بسیار بدتر است. تعدادی از زندانیان به‌دلیل سرما همیشه بیمار هستند. در این زندان آب و برق و گاز به دفعات قطع می‌شود.