728 x 90

مانورهای نظامی,اخبار خليج فارس,انزواى جهانى رژيم ايران,

پایان مانور دریایی «نیزه سه‌گانه» در خلیج‌فارس

-

مانور دریایی
مانور دریایی
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در آبهای خلیج‌فارس و در نزدیکی سواحل ایران، یک مانور نظامی گسترده با شرکت کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا و استرالیا برگزار گردید. به گفته العربیه این مانور از احتمال رودررویی با رژیم ایران حکایت می‌کند.
با هدف تقویت توان آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق خلیج‌فارس، اسکادران پنجم نیروی دریایی آمریکا از مانورهایی خبر داد که انگلستان آن را تحت عنوان «نیزه سه‌گانه» هدایت می‌کند.

مانورهای نظامی در نزدیکی سواحل بحرین بین 31ژانویه تا دوم فوریه برگزار شد. فرماندهی آن را انگلستان برعهده داشت و کشورهای آمریکا، فرانسه و استرالیا نیز در آن شرکت کردند. ماهیت این مانور مقابله با تهدید رژیم ایران در آبهای خلیج‌فارس بود.

نیروهای انگلستان با ناو آبی- خاکی أوشن شرکت کردند. این ناو حامل هلیکوپتر و خودروهای زرهی است که با هدف عملیات فرود نیروها از دریا به خشکی ساخته شده است. انگلستان همچنین از یک ناو جنگی مجهز به موشکهای هدایت‌شونده که ضدهواپیما و موشک است، استفاده می‌کند.
آمریکا نیز با دو ناو جنگی که مجهز به موشکهای هدایت‌شونده هستند، در مانور شرکت می‌کند.

فرانسه با کشتی جنگی فوربن که ضدهواپیماست، درمانور شرکت کرد.
علاوه بر این کشتیهای جنگی استرالیا نیز در مانور مشارکت کردند.
سناریوهای فرضی که تمرین شد انهدام هواپیماهای رژیم ایران و همچنین نابودی کشتیها و سکوهای ساحلی پرتاپ موشک بود.

این مانورها به‌دنبال کشمکشها و زدوخوردهایی برگزار می‌شود که در 6ماه اول سال 2016 میان نیروی دریایی آمریکا و کشتیهای جنگی رژیم ایران در خلیج‌فارس به 35 مورد رسید.