728 x 90

درک اشیا با استفاده از امواج الکترونیکی

امواج الکترونیکی
امواج الکترونیکی
دانشمندان در آمریکا دستگاهی اختراع کردند که با استفاده از آن فرد میتواند از وجود اشیاء و اجسام در پیرامون خود بدون این‌که آنها را ببیند یا بشنود، مطلع شود.

این کار از طریق ارسال امواج الکترونیکی توسط این دستگاه به مغز که مستقیماً صورت میگیرد انجام می‌شود. این دستگاه در آینده میتواند کمک‌کار بسیار مؤثری برای نابینایان و ناشنوایان در انجام کارهای روزمره‌ شان باشد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c28114bd-32c8-4ae4-9121-3b55bda069d9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات