728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

نوشته‌ای از شعله پاکروان در اعتراض به دستگیری شهناز اکملی مادر شهید قیام مصطفی کریم بیگی

-

شهناز اکملی - شعله پاکروان
شهناز اکملی - شعله پاکروان
شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در نوشته‌ای به تاریخ 7بهمن 95 به دستگیری شهناز اکملی مادر شهید قیام 88 مصطفی کریم بیگی اعتراض کرده و خواهان تلاش برای آزادی وی شده است.

وی در بخشی از نوشته خود آورده است ”ساعتهاست با خودم کلنجار می‌روم که بفهمم چرا خواهرم شهناز را دستگیر کرده‌اند. می‌گویم شاید اختلاس کرده. می‌بینم مبراست. چرا که در خانه‌ای کوچک در مرکز شهر زندگی می‌کند. کجای دنیا مادری که پسر بلند بالای جوانش را در خیابان کشته‌اند دستگیر می‌کنند؟ کجای دنیا شهروندی که نسبت به مشکلات دیگر انسانها بی‌تفاوت نیست و با تمام گرفتاریهایش سعی می‌کند به دیگران کمک کند دستگیر می‌کنند؟

شهناز زنی‌ست که با مهربانی وافرش سعی کرد مرهم دل خانواده‌های داغدار باشد. خانواده‌های زیادی می‌توانند گواهی دهند که او قسمت زیادی از درآمد خود را که با سختی به‌دست می‌آورد برای آنها آذوقه و مایحتاج میخرید تا در غیاب نان آورشان گرسنه نمانند“.

وی در قسمت پایانی نامه‌اش اضافه می‌کند: ”از همه دلسوزان این سرزمین می‌خواهم از همه راههای ممکن برای بازگشتن شهناز به خانه کوچکش که خانه امید ناامیدان است تلاش کرده و غم را از دل دردمندمان بردارند“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bf3db10f-9e56-4505-a531-a85be41f696b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات