728 x 90

اعتراض و اعتصاب پرسنل بیمارستان قشم

اعتراض پرستاران بیمارستان قشم
اعتراض پرستاران بیمارستان قشم
پرسنل قراردادی بیمارستان قشم در اعتراض به پرداخت نشدن هفت ماه حقوق عقب‌افتاده در منطقه آزاد قشم دست به اعتصاب زدند.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده تنها دلخوشی این پرسنل قراردادی این بود که سازمان منطقه آزاد با آنها قرارداد مستقیم منعقد می‌کند و از مزایای نیروهای رسمی برخوردار می‌شوند ولی این قرارداد با یک شرکت بسته شده است که به تعهدات خود عمل نمی‌کند و حقوق کارکنان بیمارستان را پرداخت نمی‌کند.

یکی از کارکنان قراردادی بیمارستان قشم گفت: ۵-۶ ماه حقوق نگرفتن برای یک فرد متاهل شوخی نیست، ما این روزها شرمنده زن و بچه‌هایمان هستیم. وی افزود: «کارگران و کارمندانی که حقوق به موقع می‌گیرند در مخارج زندگی مانده‌اند چه برسد به ما که… . !».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات