728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی کارگران در اراک، جوانان در آبادان و زنان در رشت

-

اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک
اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک
روز سه‌شنبه 28دی95 شاهد تجمعهای اعتراضی در اراک، آبادان و رشت بودیم.

در اراک هزار تن از کارگران شرکت هپکو برای هشتمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران به جان آمده در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ماه حقوق و مطالبات سال ۹۴دست به تجمع زدند و خواهان ابطال واگذاری این واحد صنعتی به باندهای غارتگر شدند.

در آبادان نیز صبح روز سه‌شنبه جمعی از جوانان این شهر در اعتراض به وضعیت مبهم اشتغال در پالایشگاه این شهر در مقابل دفتر نماینده مجلس ارتجاع تجمع کردند.

در رشت روز سه‌شنبه جمعی از زنان در اعتراض به تغییر کاربری و ایجاد بازارچه در بخشی از پارک بانوان این شهر تجمع کردند.

شرکت کنند گان در این تجمع خواستار توقف ساخت این بازارچه در پارک شدند.