728 x 90

اعتصاب زندانيان سياسي,

احضار زندانیان سیاسی سعید شیرزاد، زانیار و لقمان مرادی

-

زندان گوهردشت کرج-آرشیو
زندان گوهردشت کرج-آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی اطلاعات آخوندی روز یکشنبه 12 دیماه95 زندانی سیاسی سعید شیرزاد که در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد و همچنین زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی را به بند هشت مخصوص اطلاعات در زندان گوهردشت احضار کرد.. دژخیمان اطلاعات آخوندی از زندانی سیاسی سعید شیرزاد خواسته‌اند اعتصاب‌غذای خود را بشکند، آنان همچنین از وی سؤال کرده‌اند چه کسی اخبار اعتصاب‌غذا را به خارج از زندان منتقل می‌کند؟

این زندانی سیاسی که بیست و هفتمین روز اعتصاب‌غذای خود را سپری می‌کند شکستن اعتصاب‌غذای خود را رد کرده و گفته است تا رسیدن به خواسته‌هایش به اعتصاب ادامه خواهد داد.