728 x 90

همياري سيماى آزادى,

بیست و یکمین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی

-

گلزیزان سیمای آزادی
گلزیزان سیمای آزادی
روابط عمومی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به اطلاع هموطنان و بینندگان گرامی سیمای آزادی می‌رساند که بیست و یکمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ دیماه، برابر با 13، ۱4و ۱۵ ژانویه2017، برگزار خواهد شد. گلریزان همیاری در بیست برنامه گذشته، به‌خاطر استقبال و مشارکت فزاینده همیاران و هموطنانمان از کشورهای مختلف جهان و از شهرهای مختلف میهنمان، هربار به نمادی از حماسه همبستگی و پیوند و رابطه سرشار بین هموطنانمان با سیما و صدای آزادیخواهی عموم مردم ایران تبدیل شده است.

همیاری ملی با سیمای آزادی نه فقط کارزاری برای تقویت و تداوم و گسترش فعالیت سیمای آزادی رو در روی خفقان و سانسور استبداد دینی است، بلکه تصویرگر امید و اشتیاق و نبرد مشترک همه کوشندگان راه آزادی ایران است که صدا و ندا و احساساتشان از جای جای وطن و از زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم تا مدارس و دانشگاهها و از کوچه و خیابان و بازار تا مزارع و کارخانه‌ها و دانشگاهها، برمی خیزد و عطش سوزان ایران و ایرانی را برای نیل به آزادی بازتاب می‌کند.

یکبار دیگر، در بیست ویکمین برنامه همیاری ملی، در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ دیماه۱۳۹۵، برابر با 13، ۱4و ۱۵ ژانویه201۷ منتظر شما هستیم تا با مشارکت شما و با کمکها و حمایتهای شما صدای آزادیخواهی ملت ایران را هرچه رساتر کنیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/993ffab0-be7d-4ee0-b837-1d95cfe2f20b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات