728 x 90

اخبار اعتراضى,اعتراضات دانشجويان,اخبار دانشجویی,

حمایت اتحادیه آزاد کارگران ایران به‌مناسبت روز دانشجو

-

روز دانشجو را گرامی می داریم
روز دانشجو را گرامی می داریم
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه15آذر95 طی اطلاعیه‌یی از فراخوان دانشجویان برای گرامیداشت روز دانشجو کردند.

در این اطلاعیه آمده است: «در آستانه 16آذر روز دانشجو، جنبش دانشجویی ایران با درایتی کم نظیر و در صفی متحد و یکپارچه، بار دیگر با قامتی استوار رویکرد ظلم ستیزانه و آزادیخواهانه خود را در برابر وضعیت موجود، طی بیانیه‌یی مبسوط و فراگیر در مقابل حکومت گران گذاشته است.

این بیانیه، کیفرخواست فرزندان جوان، مسئول و آگاه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران از کل شرایط و ساختاری است که طی نزدیک به چهار دهه گذشته، همه بنیان‌ها و بدیهی‌ترین ملزومات دوام و بقا یک جامعه انسانی، از امنیت شغلی تا تأمین حداقلی از معاش و بهداشت و درمان و مسکن تا احساس خوشبختی و بهروزی و امنیت و آسایش را از بین برده و هر گونه فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی را با زندان و سرکوب پاسخ داده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با گرامیداشت 16آذر روز دانشجو، به همه دانشجویان و تشکلهای صنفی آنان در سراسر کشور درود می‌فرستد و با اعلام همبستگی و همراهی با جنبش دانشجویی و بیانیه فراگیر آنان، مصرانه نسبت به پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاهها و حق دانشجویان سراسر کشور برای برگزاری آزادنه مراسم روز 16آذر پای می‌فشارد».