728 x 90

شكنجه زندانيان,

حمایت زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان گوهردشت کرج از زندانی سیاسی مرتضی مرادپور

-

زندانی سیاسی مرتضی مرادپور
زندانی سیاسی مرتضی مرادپور
زندانیان سیاسی سالن 12 زندان گوهردشت کرج از زندانی سیاسی مرتضی مرادپور که در این زندان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد، حمایت کردند.

آنها طی یادداشتی نوشتند: «با خبر شدیم که زندانی سیاسی مرتضی مرادپور یک ماه است به‌خاطر شرایط بد زندان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد و حالش بسیار نامساعد است. ما از ایشان حمایت می‌کنیم و از تمامی مدافعان حقوق‌بشر، سازمان ملل و عفو بین‌الملل تقاضای کمک برای این زندانی سیاسی را داریم».

خاطرنشان می‌شود زندانی سیاسی مرتضی مرادپور روز شنبه 6آذر 95، سی‌وسومین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشت. وی در اعتراض به عدم آزادی‌اش توسط دژخیمان خامنه‌ای از روز سه‌شنبه 4آبان 95 اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/45a0780f-84da-4436-b5f7-48e8dec49e8e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات