728 x 90

سوريه,

پیشروی سریع ارتش آزادی سوریه به سمت شهر الباب

-

پیشروی سریع ارتش آزادی سوریه به سمت شهر الباب
پیشروی سریع ارتش آزادی سوریه به سمت شهر الباب
به گزارش تلویزیون اورینت 26 آبان 95 گردانهای ارتش آزادی شرکت کننده در عملیات سپر فرات اعلام کردند.. به‌دنبال درگیریهای شدید با داعش، توانستند بر شهرک قباسین ghabbasin و ارتفاع شیخ عقیل aghil در حومه شمال شرقی حلب halab مسلط شوند. رزمندگان سه تن از عناصر داعش را نیز به اسارت گرفتند.

رزمندگان تنها چند کیلومتر از شهر الباب albab که هدف اصلی مرحله سوم عملیات سپر فرات است، فاصله دارند. آنها به‌طور کامل شهرک قدیران ghedayran و بلندیهای دیر dayr در شمال شهر را به تصرف خود در آورده‌اند.

ارتش آزادی سوریه در جریان پیشروی در محور شرقی روستای دانه danna و مزارع آن را به کنترل خود درآورد. رزمندگان بعد از آن که امنیت شهرک حزوان hazwan در غرب شهر الباب albab را تأمین کردند.. ، به سمت روستای دانه danna دست به پیشروی زده و آن را از دست داعش آزاد کردند... خبرها حاکی از آن است که در این جبهه عناصر داعش در حال فروپاشی هستند.

یک فرمانده صحنه:
ما به‌عملیات سپر فرات هم‌چنان ادامه می‌دهیم. ما به دروازه‌های شهر الباب albab رسیده‌ایم و اکنون در شهرک قدیران ghedayran هستیم. این شهر کمی بیش از 2 کیلومتر با شهر الباب albab فاصله دارد.

ساعتها و یا شاید روزهای اندکی باقیست که نبردها به اطراف و خیابانهای شهر الباب albab برسد.

بعد از آن‌که 100 رزمنده از سپر فرات به خطوط اولیه نبرد رسیدند، تسلط کامل آنها بر شهرک قباسین ghabbasin که بزرگترین شهرک در شمال شهر الباب albab است، تکمیل شد.

در این عملیات، ابتدا توپخانه ارتش آزادی و همچنین آتش پشتیبان ارتش ترکیه شروع شد. سپس رزمندگان از دو محور به مواضع داعش تهاجم کردند...

سیف ابوبکر فرمانده لشکر حمزه از لشکرهای ارتش آزادی:
بعد از رسیدن نیروهای تقویتی و تسلیحات به خطوط اولیه نبرد، به یاری خدا در ساعتها یا روزهای آینده ما به شهر الباب albab وارد خواهیم شد و پرچم پیروزی را بر فراز شهر بر خواهیم افراشت. ما به مردم و ساکنان در داخل شهر الباب albab پیام می‌دهیم که به اذن خدا به قولی که به شما داده بودیم، عمل می‌کنیم. فقط صبر پیشه کنید تا امور را در عملیات سپر فرات کامل کنیم. ما در ساعتهای آینده در میان شما خواهیم بود و با هم پرچم پیروزی را در داخل شهر بر خواهیم افراشت.

ارتش آزادی با سرعت زیادی به سمت شهر الباب در حال پیشروی است زیرا این پیروزی برای آنها تعیین‌کننده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad4dc1ac-001c-46ac-acf4-531888216063"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات