728 x 90

خودسوزى,خودکشی در ایران,

خودسوزی یک زن در کردستان

-

خودسوزی زنان، آثار فرهنگ ارتجاعی رژیم حاکم بر ایارن
خودسوزی زنان، آثار فرهنگ ارتجاعی رژیم حاکم بر ایارن
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده روز پنجشنبه بیستم آبان‌ماه مادر جوانی در یکی از روستاهای شهرستان دیواندره اقدام به خودسوزی کرد و متأسفانه به‌دلیل شدت سوختگی در یکی از بیمارستانهای ارومیه جان باخت.

وی که سعادت رضایی نام داشت اهل روستای حسن آباد از توابع دیواندره بود.
خودکشی در کردستان به‌خصوص در میان زنان محروم ناشی از سیاستهای ضدمردمی و زن‌ستیزانه رژیم آخوندی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/453a2d1a-2dcd-41fb-ba28-2420e036153a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات