728 x 90

اخبار اعتراضى,خانواده هاى مجاهدين,زندانیان سیاسی,

نامه چند خانواده شهدای مجاهد خلق در مشهد در حمایت از مریم اکبری منفرد

-

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد
زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد
بنام خدا و به‌نام عدالت و آزادی
ما تنی چند از خانواده شهدای سازمان مجاهدین دهه شصت در مشهد حمایت خود را از زندانی سیاسی مقاوم مریم اکبری منفرد اعلام داشته و پیگیری و دادخواهی او از خون شهدا خصوصاً شهدای قتل‌عام ۶۷، ندای ما و خواست ماست.

کشتار و قتل‌عام عزیزانمان و شقاوت دژخیمان و بی‌رحمی آنها در تمام این سالها بر بازماندگان و شخم زدن و آب بستن مزار شهدا و نداشتن آدرس مزار قتل‌عام ۶۷ و همه زجر و شکنجه‌ها را ما با گوشت و پوست لمس کردیم و می‌فهمیم در قلب و روح روان خواهری که چهار تن از خانواده‌اش را به مسلخ بردند و خودش به‌مدت ۸سال در زندان و شکنجه‌گاه جنایتکاران به دور از خانواده و فرزندانش چه می‌گذرد و تا چه حد غیرانسانی است و ما در مقابل اینهمه شجاعت و استقامت او سر تعظیم فرود می‌آوریم.

ما خانواده شهدای مشهد خواهان آزادی بی‌قید و شرط مریم اکبری منفرد هستیم و از همه مجامع حقوق‌بشری و فعالان و آزادیخواهان در سراسر دنیا خواستار یاری و حمایت و فشار برای آزادی همه زندانیان سیاسی خصوصاً مریم اکبری منفرد هستیم.

و در ادامه راه مریم به‌عنوان بازماندگان شهدای ده شصت خواستار دادخواهی و پیگیری و محاکمه عوامل اعدامها و کشتار ۶۷ و اعلام اسامی و محل دفن عزیزانمان و علت اعدام و کیفرخواست آنها هستیم و تا رسیدن به آن آرام نخواهیم نشست...

چند خانواده شهدای سازمان مجاهدین خلق در مشهد
21آبان 95.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c484dbe3-ac0b-487e-bc68-0c187b6304ed"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات