728 x 90

اخبار اعتراضى,اخبار دانشجویی,

اعتراض دانشجویان به سانسور رسانه‌یی مطالبات دانشجویی

-

تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور با انتشار اطلاعیه‌یی نسبت به سانسور اخبار و حرکات اعتراضی دانشجویان اعتراض کردند..
این تشکل دانشجویی در این اطلاعیه اضافه می‌کند:
اینطور به نظر می‌رسد که رسالت رسانه‌های گروهی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و بی‌طرفانه از وقایع و رویدادهایی است که در جهان رخ می‌دهد. اما در حقیقت، رسانه‌های گروهی توسط افرادی اداره می‌شوند که منافع آنها ایجاب می‌کند تا دست به سانسور و تحریف رویدادها بزنند و از وقایع به نفع خود بهره‌برداری کنند. تجربیات چند سال اخیر فعالان صنفی دانشگاههای کشور نشان می‌دهد که گویا رسانه‌ها نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده و در بسیاری از موارد از پوشش مطالبات دانشجویان سر باز زده‌اند، بلکه هر جا که توانسته‌اند به نفع جریان متبوع خود به موج سواری پرداخته و باعث انحراف حرکت دانشجویان شده‌اند. متأسفانه در مواردی که رسانه‌های داخلی از پوشش کنش‌ها و مطالبات دانشجویان سر باز زده‌اند، پای رسانه‌های خارجی که آنها هم از همین منطق موج سواری و بهره‌برداری پیروی می‌کنند، به مسأله باز شده است و هزینه‌های زیادی به فعالان دانشجویی تحمیل کرده است. اولین برخورد نیروهای حراستی و امنیتی در مواجهه با دانشجویان اتهام ارتباط با این رسانه‌ها بوده است. صد البته که آقایان خود به خوبی می‌دانند چنین ارتباطی وجود ندارد، ولی چه بهانه‌یی بهتر از این برای سرکوب مطالبات و کنشهای دانشجویی. قطعاً انتظار از رسانه‌های داخلی وابسته به جریانهای خاص بیهوده است و این مسأله برای همه دانشجویان واضح و روشن است. اما مخاطب ما، رسانه‌های مستقلی است که به مدد رشد فناوریهای ارتباطی در سالیان اخیر رو به افزایش هستند.
قطعاً اگر چنین رسانه‌هایی وظیفه خود را اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه می‌دانند، بهتر است برای نشان‌دادن رسالت خود و اثبات ادعای مستقل بودن، دست به پوشش فعالیتهای دانشجویی بزنند که توسط رسانه‌های جریان اصلی به‌شدت سانسور می‌شوند و مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند. این امر باعث خواهد شد تا هم دانشجویان اعتماد از دست رفته خود را به این رسانه‌های مدعی استقلال بازیابند و هم از هزینه‌های سنگینی که به‌خاطر پوشش اخبار دانشجویی توسط رسانه‌های خارجی بر دانشجویان تحمیل می‌شود، کاسته شود.

برای نمونه می‌توان به سکوت رسانه‌ها در خصوص تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1394 و تجمع اخیر خوابگاه چمران، اعتراضات صنفی متعدد دانشگاه زنجان، ارومیه، شاهرود، نوشیروانی بابل، دانشگاه علامه، و دیگر دانشگاهها اشاره کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات