728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم ”المهدی هرمزآل ”

-

 -
-
روز دوشنبه ۱۰ آبان حدود 500 نفر از کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم "المهدی هرمزآل" در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حق بیمه تأمین اجتماعی خود، در مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند.

این کارگران خواستار تعیین تکلیف و پرداخت بیمه‌های معوقشان هستند که تا کنون توسط کارفرما پرداخت نشده است.

پیش از نیز تجمعات مشابهی در شرکت آلومینیوم "المهدی هرمزآل" و مقابل "استانداری هرمزگان" برگزار شده بود که با وساطت شورای تأمین استان هرمزگان و مصوبه این شورا، قرار بر این شد که ظرف 3روز مشکلات و مطالبات کارکنان این شرکت صنعتی برطرف شود.

هم اکنون بیش از دو ماه است که از ضرب العجل 3 روزه شورای تأمین استان هرمزگان به‌منظور رفع مشکلات کارگران شرکت آلومینیوم "المهدی هرمزآل" می‌گذرد و این دومین تجمعی است که توسط کارکنان این مجتمع پس از مصوبه شورای تامین، در اعتراض به عدم رفع مشکلاتشان برگزار می‌گردد.