728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

فشار بر زندانیان سیاسی ”بند زنان “در زندان اوین

-

زندان اوین
زندان اوین
در راستای فشارهای سیستماتیک بر زندانیان، زندانیان سیاسی ”بند زنان “زندان اوین به‌رغم اعتراضات مستمر کماکان خود و خانواد‌هایشان در اقدامی ضد‌مردمی و آگاهانه، به‌طور خاص در روزهای ملاقات توسط دو مأمور زندان به نامهای ”ملاطائفی “و معاون و یا همکارش ”شیخ نواز “ با بازرسیهای تحقیرآمیز، قطع کردن تلفنهای کابین، وارد شدن و قطع مکالمه خانواده‌ها به بهانه‌های مختلف و قطع و یا کوتاه کردن ملاقاتها و یا زمان ملاقات آنها، موجب اذیت و آزار زندانیان و خانواده‌هایشان می‌شوند. به‌طوری‌که بچه‌های کم سن و سال، به‌محض حضور آنها دچار استرس و آشفتگی می‌شوند. و این عمل ضدانسانی، همیشه موجب به هم خوردن و ضایع شدن همان مختصر زمان ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان می‌گردد و عملاً نمی‌توانند با خانواده و یا فرزندان خود چند دقیقه دیداری خالی از ذغدغه‌ها و فضا سازیهای مزدوران رژیم داشته باشند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات