728 x 90

اخبار علمی و فناوری,

ایجاد شرایط همجوشی هسته‌یی مشابه خورشید در آزمایشگاه

-

ساخت دستگاههایی برای همجوشی هسته یی
ساخت دستگاههایی برای همجوشی هسته یی
دانشمندان با ساخت دستگاه ویژه‌یی برای اولین بار موفق شدند شرایط مناسب برای همجوشی هسته‌یی مشابه خورشید را در آزمایشگاه فراهم کردند.

پژوهشگران با ساخت راکتور هسته‌یی در جنوب فرانسه با استفاده از میدان عظیم مغناطیسی به‌دنبال فراهم کردن شرایط ایجاد همجوشی هسته‌یی همانند خورشید هستند.
در تولید گرما در نیروگاههای هسته‌یی معمولی با شکافتن اتم انجام می‌شود. ولی حرارت در نوع انفعالات خورشیدی، از طریق همجوشی اتمها صورت می‌گیرد که برای سلامت محیط زیست بسیار تعیین‌کننده است.