728 x 90

اخبار اعتراضى,

فراخوان به اعتصاب عمومی در بانه

-

بانه
بانه
تعدادی از فعالان مدنی در شهر بانه در اعتراض به کشتار کولبران محروم کردستان از طرف پاسداران و مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی، مردم را به تعطیل کردن بازار و مغازه‌های خود و شرکت در یک اعتصاب عمومی در روز شنبه 17مهر فراخوان دادند.

آنها کمپینی با عنوان ”همه ما صدای کولبران مرز هستیم “ تشکیل داده و به کشتار کولبران محروم که روزانه توسط پاسداران با شلیک گلوله به قتل می‌رسند، معترض هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44059b19-1e39-4c4f-96b0-31bc6403db70"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات