728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی مردم شهرستان اهرم در تنگستان نسبت به بالا بودن قبوض آب

-

تجمع اعتراضی مردم شهرستان اهرم در تنگستان
تجمع اعتراضی مردم شهرستان اهرم در تنگستان
صدور قبض های آب در اول مهر مردم شهر اهرم را شوکه کرد. روز چهارشنبه 7مهرماه جمعی از مردم شهر اهرم در مقابل اداره آبفای شهرستان تجمع اعتراض برپا کردند.

مردم حاضر در این تجمع خواستار رسیدگی به شکایت خود به‌خاطر بالا بردن قبض های آب شدند.

یکی از شهروندان اهرمی در این تجمع گفت: بهای آب مصرفی در دوره جدید افزایش چند برابری نسبت به دوره قبل داشته است در حالیکه میزان مصرف ما در این دوره تفاوت محسوسی با مصرف دوره قبل نداشته است. افزایش آب بهای مصرفی در فصل تابستان در حالیست که این شهر جزء مناطق گرمسیری می‌باشد و قبوض آب با بهای صادر شده شوک زیادی به مردم این شهر وارد کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89d3c671-e478-4d65-a6de-6d4708602a85"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات