728 x 90

تشدید سرکوب ,

دختر دانشجوی مهابادی در اسارت اطلاعات سپاه

-

دستگیری های گسترده بمنظور افزایش جو سرکوب و خفقان
دستگیری های گسترده بمنظور افزایش جو سرکوب و خفقان
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده کژال حسینی دختر دانشجوی مهابادی ۵ماه است که در بازداشت اطلاعات سپاه است. وی که 38سال سن دارد، دانشجوی مقطع کامپیوتر دانشگاه تبریز است که ششم اردیبهشت سال جاری توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد. وی سپس به زندان اطلاعات سپاه منتقل شد. پس از گذشت 5ماه هنوز اطلاعی از وی در دست نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات