728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

خامنه‌ای؛ دجالگری برای فراز از پاسخگویی به بحران عمیق اقتصادی اجتماعی

-

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
ولی‌فقیه ارتجاع امروز سه‌شنبه 30شهریور طی سخنانی در جمع عوامل رژیم جز حرفهای کلی و دجالگری درباره حضرت علی که هیچ ربطی به این رژیم پلید ندارد، حرفی و رهنمودی برای نیروهای در حال ریزش خودش نداشت که بزند.

اگر چه به‌دلیل فشار زیاد اقتصادی و ترس از انفجار اجتماعی، باز مجبور شد دست آخر نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کند و آن را به گردن دشمن موهومی که در اقتصاد کشور اخلال می‌کند، بیندازد: «دشمن به‌دنبال بد شدن شرایط اقتصادی مردم و در نهایت ایجاد نارضایتی از اسلام و نظام اسلامی است» .

وی سپس با وقاحت تمام مقصر بعدی وضعیت وخیم اقتصادی را مردم محرومی دانست که اسراف می‌کنند. وی گفت: «متأسفانه جامعه ما گرفتار پدیده زشت اسراف شده است و این اسراف در ابعاد مختلف از جمله در زندگیهای شخصی خود را نشان می‌دهد. … اگر جامعه‌یی بخواهد از لحاظ استحکام درونی اقتصاد به نقطه مطلوب برسد حتماً باید جلوی اسراف را بگیرد ».