728 x 90

اعدام جوانان,

اعدام مخفیانه و ثبت نشده یک زندانی در زندان سقز

-

اعدام مخفیانه و ثبت نشده یک زندانی در زندان سقز
اعدام مخفیانه و ثبت نشده یک زندانی در زندان سقز
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی به نام کامران ملکی را به بهانه مواد مخدر روز چهارشنبه 16 تیر سال جاری در زندان سقز بدار آویخت. رسانه‌های حکومتی و قوه قضاییه رژیم آخوندی تا کنون از انتشار خبر اعدام این زندانی خودداری کرده بود.

وی که سال 92 بازداشت شده بود 18 مهر 94 در بیدادگاه رژیم در سقز به اعدام محکوم شد. سپس برای گذراندن دوران محکومیت به زندان سنندج منتقل شد و پیش از اعدام دوباره به زندان سقز منتقل شده بود.