728 x 90

كولبران كرد,

مرگ یک کولبر از روستاهای شهرستان ارومیه با شلیک مستقیم پاسداران

-

کشته شدن یک کولبر با شلیک مستقیم پاسداران
کشته شدن یک کولبر با شلیک مستقیم پاسداران
بنا‌ به گزارشات رسیده یک کولبر اهل سیلوانای شهرستان ارومیه با شلیک مستقیم پاسداران جان خود را از دست داد.

این کولبر اهل روستای ”کوله بهی“ در بخش سیلوانای شهرستان ارومیه بود که برای امرار معاش خود و خانواده به این کار طاقت‌فرسا روی آورده بود.

در حالی که به اعتراف سردمداران و کارگزاران رژیم روزانه صدها کانتینر قاچاق به ارزش دهها میلیارد تومان از مبادی رسمی و غیررسمی و گمرکات تحت سیطره پاسداران و دیگر باندهای غارتگر رژیم وارد کشور می‌شود، این کولبران زحمتکش به جرم حمل مقدار ناچیزی اقلام بر دوش خود در راههای صعب العبور روزانه مورد شلیک توسط پاسداران به اتهام قاچاق قرار می‌گیرند.