728 x 90

,تشدید سرکوب ,

آماده باش گردان موسوم به مالک اشتر سپاه ضدمردمی در ارومیه

-

پادگان موسوم به مالک اشتر سپاه ارومیه
پادگان موسوم به مالک اشتر سپاه ارومیه
طبق خبری که روز یکشنبه 27 تیر 95 رسیده است گردان موسوم به مالک اشتر سپاه ضد‌مردمی در ارومیه به‌صورت دو شیفته در آماده‌باش به‌سر می‌برد. شیفت دوم را مرزبانی آذربایجانی غربی به عهده دارد. بر اساس این گزارش مرزبانی آذربایجان غربی در همه شهرها در آماده‌باش می‌باشد. دو شیفته کردن مأموریت مرزبانان برای آماده‌باش داخل شهرها حاکی از وحشت آخوندها و کم آوردن نیروی سرکوبگر ویژه در این خطه را می‌رساند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات