728 x 90

تشدید سرکوب ,اعدام دسته جمعي,

انتقال سه زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در بیرجند

-

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی سه زندانی محکوم به اعدام را در زندان بیرجند برای اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل کرد. اسامی این سه زندانی عبارتند از منصور زعفرانی، یوسف براهویی و قاسم دلشاد.

رژیم ضدبشری آخوندی هفته گذشته نیز 13زندانی را در زندان گوهردشت کرج به سلول انفرادی منتقل و صبح روز چهارشنبه 23تیرماه 9تن از آنان را در یک اقدام جنایتکارانه و بصورت دسته جمعی اعدام کرد.

خاطرنشان می‌شود بنا‌ به گزارشهای منتشر شده، در دوره ریاست‌جمهوری آخوند شیاد روحانی جنایتکار، 2500 زندانی اعدام شده‌اند. گسترش اعدامها به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از خیزشهای اجتماعی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2554b40e-f9ad-47ae-ac92-dfed4f303ac0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات