728 x 90

زندانیان سیاسی,اعتصاب زندانيان سياسي,

فراخوان برای نجات جان شهرام پورمنصوری

-

شهرام پورمنصوری
شهرام پورمنصوری
شماری از زندانیان سیاسی طی نامه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت شهرام پورمنصوری شدند. متن نامه منتشر شده آنها در اینترنت بصورت زیر است:
«جان شهرام پور منصوری در خطر است
خطاب به مردم، نهادهای حقوق‌بشری و تمامی وجدانهای بیدار

بیش از 15روز است که شهرام پورمنصوری در اعتراض به ادامه بازداشت و زندان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد و به‌دلیل تداوم اعتصاب و عدم هر گونه رسیدگی و افت فشار، درد سینه و کم شدن وزن (9 کیلو در طول 15روز) در شرایط وخیمی به‌سر می‌برد با توجه به این‌که اعتصاب‌غذا آخرین سلاح یک زندانی است، برای یک زندانی در ایران اعتصاب‌غذا تنها سلاح جهت پاسخگویی مسئولان قضایی بوده و هست، به‌رغم گذشت 15روز از اعتصاب‌غذای شهرام پورمنصوری نه تنها هیچگونه رسیدگی به وضعیت نامبرده نشده بلکه به انفرادی و انتقال به بند زندانیان خطرناک تهدید شده است.

شهرام پورمنصوری که از سن 17سالگی در زندان به‌سر می‌برد در طول این سالها محروم از هر گونه مرخصی و رسیدگی درمانی بوده و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مدتهای زیادی را در انفرادی به‌سر برده است.

بنا بر اظهارات مقامات زندان و معاون دادستانی حبس شهرام پورمنصوری به 15سال کاهش یافته که خبر ان در روزنامه‌ها درج گردیده و تاریخ آزادی نامبرده 30مرداد94 معین گردیده بود. وی در اعتراض به عدم آزادی از تاریخ 19خرداد1395 در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد.

ما امضاء کنندگان این نامه که معتقدیم نگهداری نامبرده در زندان برخلاف تمامی کنوانسیون و بیانیه‌های حقوق‌بشری و قوانین مربوط به حقوق کودکان بوده از نهادهای حقوق‌بشری NGO های مستقل و نیز از تمامی وجدانهای بیدار می‌خواهیم ضمن اعتراض به نگهداری این زندانی که در سنین کودکی بازداشت و محاکمه گردیده است به وضعیت شهرام پورمنصوری واکنش نشان داده و نیز خواستار پاسخگویی و ازادی بی‌قید و شرط این زندانی هستیم.

سعید ماسوری
صالح کهندل
پیروزمنصوری
شاهین ذوقی تبار
حسن صادقی
رضا اکبری منفرد
خالد حردانی
رسول حردانی
مسعود عرب چوبدار
فرهنگ پورمنصوری
مهدی عظیمی
یاسر حمادی شهرابی
سهیل بابادی
سعید شیرزاد
لطیف حسنی
امیرقاضیانی
رمضان احمدکمال
زانیار مرادی
لقمان مرادی».