728 x 90

فقر در ایران,

اعتراف وزیر کار آخوند روحانی: ۲۰۰هزار کودک در معرض سوء تغذیه

-

فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها
فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت آخوند روحانی در یک اعتراف آشکار به فقر در جامعه تحت حاکمیت آخوندها از وجود 200 هزار کودک در معرض سوء تغذیه خبر داد.

وی که در همایش “مدیران ارشد سلامت“رژیم در روز پنجشنبه 13خرداد صحبت می‌کرد با اذعان به این فاجعه انسانی در کشور مدعی شد که جمعیت دچار سوء تغذیه کاهش یافته است.

این در حالی است که زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت رژیم گفته بود که نرخ سوء تغذیه در سیستان و بلوچستان سه برابر میانگین کشوری است یعنی اگر میانگین کشوری چهار درصد است، این رقم در سیستان و بلوچستان۱۲ درصد است. و استانهای ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان، کرمان و هرمزگان دارای بیشترین آمار کودکان دچار سوء تغذیه هستند.

به‌رغم انتشار این آمارها و تبلیغات عوام‌فریبانه کارگزاران رژیم گزارش نهادهای رسمی رژیم بیانگر افزایش جمعیت زیر خط فقر و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها است به گونه‌یی که بانک مرکزی رژیم در یک گزارش گفت: ”هزینه سبد کالاهای ضروری خانوارها در یک دهه گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است و متوسط مقدار مصرف سالانه مواد خوراکی خانوارهای شهری در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته رسیده است.

بر پایه این گزارش سفره خانوارهای شهری ایران در دو سال نخست دولت یازدهم ۲۲ درصد کوچک‌تر شده است. خاطرنشان می‌شود که بر اساس آمارهای غیردولتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.