728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی و زنجیره انسانی در اهواز

-

 -
-
عصر روز پنجشنبه 13 خرداد 95 شهروندان اهوازی، برای چندمین بار، در اعتراض به انتقال آب کارون، تجمع کرده و دیواره انسانی در مقابل پارک چوبی روبه‌روی خیابان ۱۷ کیانپارس شهر اهواز تشکیل دادند. این اعتراض از ساعت ۱۹ شروع و تا ساعت ۲۱ ادامه داشت. تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن به انتقال آب کارون اعتراض شده بود. تظاهرات مشابهی روز یکشنبه دوم خرداد در همین نقطه برگزار شد.
اخیراً دژخیمان خامنه‌ای یکی از معترضان به انتقال آب کارورن را به نام زکیه حرنیسی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده است.
 
 
 
بیشتر بخوانید:
روز یکشنبه 2 خرداد 95 شهروندان اهوازی، برای چندمین‌بار، در اعتراض به‌انتقال آب کارون، تجمع کرده و دیواره انسانی در مقابل پارک چوبی روبه‌روی خیابان ۱۷ کیانپارس شهر اهواز تشکیل دادند.

تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن به انتقال آب کارون اعتراض شده بود.

اخیراً دژخیمان خامنه‌ای یکی از معترضان به انتقال آب کارورن را به نام زکیه حرنیسی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده است.