728 x 90

اشرف - ليبرتى,

محاکمه جاسوسان رژیم آخوندی در آلمان

-

دادگاه برلین
دادگاه برلین
برلین -اولین جلسه دادگاه
متهمان به جاسوسی
علیه سازمان مجاهدین خلق ایران
و شورای ملی مقاومت ایران
 
صبح پنجشنبه ۱۳ خرداد 95 دادگاه شعبه دوم جزایی برلین، رسیدگی به اتهامات متهمان به جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران را آغاز کرد.

دادستانی فدرال آلمان روز 20فروردین 95 طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علیه دو متهم به‌خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران، مطابق جزء یکم از بند اول ماده ۹۹ قانون جزای آلمان کیفرخواست صادر کرده است. این اطلاعیه تصریح می‌کرد که یکی از متهمان حداقل از ژانویه ۲۰۱۳ و دیگری حداقل از اوت ۲۰۱۴ برای سرویس مخفی (رژیم) ایران کار کرده‌اند. مأموریت آنها کسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بوده است. آنها به‌طور خاص اطلاعات در مورد اعضای مجاهدین که در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی اقامت داشتند به وزارت اطلاعات می‌دادند.

دادگاه با حضور 3 قاضی، دادستان ارشد فدرال آلمان، متهمان میثم پناهی و سعید رحمانی و وکلای آنها و جمعی از ایرانیان ساکن برلین و خبرنگاران رسانه‌ها شروع شد.

در ابتدای جلسه دادستان ارشد فدرال آقای گرون کیفرخواست طولانی این کیس را با لیستی طولانی از ارتباطات تلفنی و اینترنتی که همگی دال بر تبادل اطلاعات بین متهمان و یک سردژخیم وزارت اطلاعات به‌نام سجاد بود قرائت نمود. در این ارتباطات، متهمین اطلاعات جمع‌آوری شده خود در مورد مجاهدین در کشورهای آلمان، فرانسه، آلبانی و لیبرتی را به کیانمهر با اسم مستعار سجاد منتقل می‌نمودند. در این کیفرخواست همچنین موارد متعددی از تلاش متهمین برای جذب نفرات جدید و گسترش شبکه جاسوسی در سطح اروپا به چشم می‌خورد.

طبق کیفرخواست، متهم اصلی این پرونده بر اساس اسناد موجود میثم پناهی در ازای مزدوری خود برای وزارت اطلاعات در این مدت مبلغ 28000 یورو دریافت کرده است.

این متهم به‌رغم داشتن موقعیت پناهندگی از کشور آلمان، حداقل یکبار برای گرفتن آموزشهای اطلاعاتی و توجیهات تکمیلی جاسوسی، از طریق استانبول مخفیانه به ایران رفته و برگشته است.

در پایان اولین جلسه محاکمه جاسوسان در روز پنجشنبه، قضات دادگاه با درخواست به تعویق افتادن جلسه دادگاه در روز جمعه که از سوی وکلای متهمان مطرح شده بود، مخالفت کرد و اعلام کرد جلسه دادگاه صبح جمعه ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران - آلمان:
استقبال مقاومت ایران از محاکمه جاسوسان رژیم در آلمان
اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان
شبکه جاسوسان رژیم آخوندی
تحت کنترل وزارت اطلاعات در تهران است
لذا آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی
که این شبکه جاسوسی به دستور و زیر نظر او کار می‌کند
می باید در مقابل عدالت قرار گیرد
تأکید مقاومت ایران بر لزوم افشای شبکه جاسوسی
علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی
و محاکمه و مجازات جاسوسان دیکتاتوری آخوندی
 
مقاومت ایران ضمن استقبال از محاکمه جاسوسان رژیم آخوندی در آلمان اعلام کرد: محمود علوی، وزیر اطلاعات روحانی، که این شبکه جاسوسی به دستور و زیر نظر او کار می‌کند، باید در مقابل عدالت قرار گیرد.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، با صدور اطلاعیه‌یی در روز ۱۳خرداد۹۵، ضمن استقبال از محاکمه اعضای شبکه وزارت اطلاعات رژیم ایران که علیه شورا و سازمان مجاهدین خلق ایران جاسوسی می‌کرده‌اند، تأکید کرد آنچه تا کنون فاش شده نوک کوه یخ کارزار وزارت اطلاعات برای سازمان دادن یک شبکه گسترده جاسوسی در اروپا و به‌طور خاص در آلمان است. این اقدامها، وحشت رژیم ایران را از فعالیتهای مشروع و قانونی شورای ملی مقاومت به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک این رژیم به نمایش می‌گذارد.

نمایندگی شورا، از دولت آلمان و ارگانهای ذیربط خواست تمامی جزییات شبکه جاسوسی و فعالیتهای غیرقانونی رژیم ایران علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی در آلمان را فاش نموده و محاکمه و مجازات آنها را تسهیل کند.

این اطلاعیه می‌افزاید: شبکه جاسوسان رژیم آخوندی تحت کنترل وزارت اطلاعات در تهران است. موضوعی که توسط اداره حراست و دادستانی آلمان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا محمود علوی، وزیر اطلاعات روحانی، که این شبکه جاسوسی به دستور و زیر نظر او کار می‌کند، می باید در مقابل عدالت قرار گیرد. در دوران وزارت او این اقدامهای غیرقانونی تشدید شده است. هر گونه ملاحظه سیاسی یا دیپلوماتیک برای صرفنظر کردن از نقش او به‌عنوان مسئول اصلی این پرونده و عدم احضار او به دادگاه، رژیم ایران را در ساختن شبکه‌های جاسوسی در اروپا تشویق می‌کند. شبکه‌هایی که می‌تواند در خدمت اقدامهای تروریستی احتمالی بعدی این رژیم نیز قرار گیرد.

در ادامه اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، آمده است: مقاومت ایران در روز ۶ آبان ۱۳۹۴ اعلام کرد: «پناهی و همدستانش» از اردیبهشت ۱۳۹۱ از کمپ لیبرتی محل اقامت مجاهدین در بغداد اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت کنترل وزارت اطلاعات در بغداد رفتند و توسط کیانمهر یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با نام مستعار سجاد سازماندهی و نسبت به مأموریتهای محوله توجیه شدند.

سجاد، مسعود دلیلی، را پس از این‌که از کمپ اشرف به هتل مهاجر رفت به خدمت گرفت و بعداً در روز اول سپتامبر ۲۰۱۳ راهنمای نیروهای مهاجم به اشرف شد که طی آن ۵۲ تن از مجاهدین با دستهای بسته به قتل رسیدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: گزارش سال ۲۰۱۴ اداره حراست ایالت نورد راین وست فالن آلمان می‌نویسد: «ثقل فعالیتهای سرویس اطلاعاتی ایران تحت نظر قرار دادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج کشور است. در این راستا از جمله بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین که به دلایل انسان‌دوستانه در آلمان پذیرفته شده‌اند و سال ۲۰۱۳ از عراق به این ایالت آمدند از سوی وزارت اطلاعات به‌صورت فشرده تحت جاسوسی قرار دارند. تغییرات پرسنلی و ساختاری در مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت در کانون جاسوسیهای وزارت اطلاعات در این ایالت قرار دارد. علاوه بر این سرویس مخفی رژیم ایران کماکان به استراتژی خود مبنی بر پروپاگاند هدف دار به‌منظور بی‌اعتبار ساختن مجاهدین ادامه می‌دهد» .