728 x 90

زندانیان سیاسی,

وضعیت وخیم دو زندانی سیاسی

-

زندانیان سیاسی  محمدصدیق کبودوند و رسول رضوی
زندانیان سیاسی محمدصدیق کبودوند و رسول رضوی
وضعیت جسمانی دو تن از زندانیان سیاسی به نامهای محمدصدیق کبودوند و رسول رضوی در زندانهای اوین و تبریز وخیم گزارش شده است.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده وضعیت زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند که در اعتراض به وضعیتش و پرونده‌سازیهای اخیر از نوزدهم اردیبهشت‌ماه در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد، بسیار بحرانی بوده و خطر ایست قلبی جان وی را تهدید می‌کند.

همچنین وضعیت زندانی سیاسی رسول رضوی، که از ٣٠ اردیبهشت در زندان تبریز در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد، نگران‌کننده گزارش شده است. وی در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده‌اش دست به اعتصاب غذ زده است.