728 x 90

تشدید سرکوب ,

یورش وحشیانه به زندانیان گوهردشت کرج

-

یورش گارد ویژه به زندان گوهردشت کرج
یورش گارد ویژه به زندان گوهردشت کرج
صبح روز دوشنبه 10خردادماه، گارد ویژه زندان گوهردشت کرج، تحت عنوان بازرسی، ضمن یورش وحشیانه به بند 10 اندرزگاه شماره 4 اقدام به تخریب وسایل زندانیان از جمله یخچال و... آنها کرد. به‌نحوی که بسیاری از وسایل شخصی زندانیان آسیب دیده است.

دژخیمان زندان به‌منظور ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به حمله به زندان و تفتیش اموال زندانیان کردند. این اقدام باعث از بین رفتن بخشی از اموال این زندانیان شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/73ae2353-2fe3-4eef-889f-e9fecfce6c55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات