728 x 90

تجدید پیمان با عزت ابراهیم نژاد

 تجدید پیمان با عزت ابراهیم نژاد
تجدید پیمان با عزت ابراهیم نژاد
پوران ابراهیم نژاد، که برادرش عزت ابراهیم نژاد در جریان قیام 18تیر سال 78به دست مزدوران رژیم آخوندی به شهادت رسید، طی نامه‌یی با یاد اعدام شدگان دهه 60و آخرین اعدام شدگان در سیاهچالهای رژیم آخوندی از جمله مجاهد قهرمان حجت زمانی و دیگر اعدام شدگان بر ادامه مبارزه با دژخیمان رژیم آخوندی و قاتلان عزت ابراهیم نژاد برای رهایی از چنگال این رژیم تأکید کرد. در قسمتی از این نامه آمده است: عزت هنوز بعد از گذشت 8 سال باز هم مظلوم است ، اما مظلومیت او باعث به لرزه درآمدن غاصبان و ظالمان و متحجرین است ..سوالی که سال هاست بر ذهن و اذهان ما می گذرد این است که بگوییم به کدامین گناه کشته شدی ؟ پوران ابراهیم نژاد در قسمت دیگری از نامه خود نوشت: وهجدهم تیرماه دیگری در راه است. و باز یاد آور آن روز بیاد ماندنی که برگی نوین از جنبش آزادیخواهی دانشجویان ، جوانان و زنان و مردان ایران است.بیاد اعدام های دهه های شصت و هفتاد و عزیزانی چون حجت زمانی بیاد روزهای بزرگ آزادیخواهی بنام آزادی برای آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و برای رهائی از هرگونه استبداد و واپسگرائی پوران ابراهیم نژاد 16تیر1386
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/052719b2-4858-416a-82b3-73020122c7f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات