728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,

اوجگیری درگیریهای باندی بر سر برجام و زهرخوران اتمی

-

درگیری در مجلس ارتجاع
درگیری در مجلس ارتجاع
جدال بر سر برجام و زهر اتمی و پیامدهای آن در پیکره نظام آخوندی، موضوع رویارویی روزمره باندهای حکومتی است. در حالی‌که باند رفسنجانی روحانی از دستاوردهای برجام دم می‌زند، باند خامنه‌ای این ادعاها را بزک برجام و شرط بندی بر سر اسب مرده توصیف می‌کند.

آخوند مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، به‌طور مسخره‌ای درباره دستاوردهای برجام گفته بود: دستاوردهای بزرگی از برجام ایجاد شده که به خامنه‌ای ارائه شده است اما برخی از آنها را به دلایل محرمانه بودن و امنیت ملی، فعلاً نمی‎توان بیان کرد، زیرا دشمنان راه خنثی کردن آن را پی می‎گیرند.

متقابلاً کیهان خامنه‌ای با طعنه به باند رفسنجانی – روحانی نوشت: در حالی که افکار عمومی هنوز شکوفایی بزرگ اقتصادی که پیش از برجام از سوی دولت یازدهم به آنها وعده داده می‌شد را ندیده و نشنیده‌اند، دولت به شکلی ناشیانه در حال بزک توافق هسته‌یی است.

پاسدار نقدی، سرکرده بسیج سپاه پاسداران نیز با اشاره به باند رفسنجانی روحانی گفت: هرکس با انقلاب زاویه بگیرد روی اسب بازنده شرط بندی کرده و نفوذ مهمترین خطر است.

شمار دیگری از عوامل باند خامنه‌ای پا را نیز از این هم فراتر گذاشته و باند رقیب را متهم به بی‌غیرتی سیاسی و استقلال فروشی می‌کنند. حمیدرضا ترقی از سرکردگان باند مؤتلفه، گفت: کسانی که چشمشان به بیرون از مرزهاست بی‌غیرت سیاسی هستند.

و جلال رضوی، از اخوندهای حوزه قم به آخوند روحانی گوشزد کرد: تجربه نشان داده که «بی‌غیرتی سیاسی» و «استقلال فروشی»، «هیچ نفع اقتصادی» در پی نخواهد داشت.