728 x 90

شیراز - حمله مردم به چند پمپ بنزین در حوالی پالایشگاه این شهر

به آتش کشیدن پمپ بنزینها
به آتش کشیدن پمپ بنزینها
بنا به گزارش های دریافتی روز هفتم تیر ماه مردم شیراز به چند پمپ بنزین در حوالی پالایشگاه این شهر حمله کرده و آنها را تخریب کردند و یکی از پمپ بنزینها را به آتش کشیدند. مردم شیراز همچنین به عنوان اعتراض چند حلقه لاستیک در مقابل در ورودی پالایشگاه آتش زدند .