728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,تفکیک جنسیتی,

طرح تفکیک جنسیتی در قطار تهران - مشهد، اقدام سرکوبگرانه علیه زنان

-

طرح تفکیک جنسیتی در قطار تهران - مشهد
طرح تفکیک جنسیتی در قطار تهران - مشهد
خبرگزاری حکومتی ایرنا از یک اقدام سرکوبگرانه دیگر علیه زنان در رژیم آخوند خبر داد. بر اساس این طرح واگنهای ویژه زنان در قطار مسیر تهران - مشهد راه‌اندازی شده است که حتی اگر صندلیهایش خالی بماند بلیط آن را به مردان نخواهند فروخت. و مهمانداران این قطار همگی زن هستند.
یک کارگزار حکومتی در وحشت از واکنشهای مردمی در مورد این طرح دجالگرانه اعلام کرد این طرح به‌صورت آزمایشی در قطارهای موسوم به «نور» راه‌اندازی شده است و هدف از آن «امکان سفری با آرامش» است.
خاطر نشان می‌شود رژیم زن ستیز آخوندی پیش از این، طرح تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی را از متروی تهران شروع کرده و واگنهایی را به زنان اختصاص داده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/00e2a7a5-9274-4ed8-b5c8-6582b7c51100"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات