728 x 90

تشدید سرکوب ,

فشار ضدانسانی بر زندانیان مجروح در زندان گوهردشت کرج

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
دژخیمان خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج به‌منظور فشار بر زندانیان مجروح درگـیریهای اخیر، آنان را در یک شرایط ضدانسانی در بند 10سالن 33 نگهداری می‌کنند.
 این محل فاقد روشنایی است و زندانیان از لوازم و امکانات نظافت فردی و جمعی محروم هستند، این بند به‌صورت همیشگی شاهد حضور حشرات بیماری زا از جمله ساس، سوسک و شپش است.

این زندانیان در اعتراض به این شرایط غیرانسانی دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bddcf344-2eec-4386-b1ac-e6a2673f4384"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات