728 x 90

خانواده مخالفان سياسي,زندانیان سیاسی,

استقبال معلمان مشهد از خانواده معلمان زندانی، اسماعیل عبدی و رسول بداقی

-

استقبال معلمان مشهد از خانواده معلمان زندانی، اسماعیل عبدی و رسول بداقی
استقبال معلمان مشهد از خانواده معلمان زندانی، اسماعیل عبدی و رسول بداقی
مشهد -روز پنجشنبه 5فروردین در مشهد معلمان مشهد از خانواده اسماعیل عبدی و رسول بداقی، دو معلم زندانی دربند طی یک ابتکار دعوت و استقبال کردند. استقبال اولیه در ایستگاه راه‌آهن مشهد صورت گرفت. معلمان مشهد خانواده‌های معلمان زندانی را به خانه‌های خود بردند.
در مورد معلم زندانی رسول بداقی یادآوری می‌شود روز 28اسفند سال 94 بیدادگاه تجدید نظر قضاییه آخوندی در استان تهران، حکم سه سال حبس دیگر برای معلم زندانی رسول بداقی را تأیید کرد.
این معلم زندانی سیاسی، در شهریور سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و در بیدادگاه آخوندی به شش سال حبس محکوم شد، در تیرماه 94 با پایان دوره 6ساله حبس، دژخیمان زندان پرونده دیگری برایش ساختند و به جای آزادی وی را پنج ماه به سلول‌های انفرادی در بند دو الف زندان اوین منتقل کردند.
این معلم در بند که کانون صنفی معلمان خواستار آزادی او می‌باشد هم‌اکنون در بند هفت زندان اوین محبوس است.
بیدادگاههای آخوندی همچنین در اوایل اسفند 94 برای معلم زندانی اسماعیل عبدی حکم به 6سال حبس دادند. کانون صنفی معلمان ایران به صدور این حکم برای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران اعتراض کرد و خواستار تجدید نظر در این حکم و احکام تمامی معلمان زندانی و آزادی آنان شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات