728 x 90

مصر,

رازهای مقبره یازدهمین فرعون مصر باستان

-

فرعون مصر - آرشیو
فرعون مصر - آرشیو
بر اساس تازه‌ترین پژوهش به نظر می‌رسد که در دیوار مقبره (توتانخامون) «ماده‌ای ارگانیک» وجود دارد.
چنین یافته‌یی تئوری وجود اتاقکهای مخفی در دیوار مقبره یازدهمین فرعون مصر باستان را تقویت می‌کند.
عده‌یی عقیده دارند که جسد ملکه نفرتیتی در این دیواره‌ها قرار داده شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات