728 x 90

تشدید سرکوب ,8 مارس روز جهانى زن,

سنندج - با یورش مزدوران اطلاعاتی و لباس‌شخصی مراسم روز جهانی زن برگزار نشد

-

بمناسبت روز جهانی زن
بمناسبت روز جهانی زن
سنندج - مزدوران اطلاعاتی و لباس‌شخصی با یورش به محل برگزاری مراسم روزجهانی زن (8مارس) در یکی از سالنهای این شهر، شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و جمعیت را پراکنده کردند. این مراسم در پشت پاساژ آشنا در خیابان فردوسی که یکی از مراکز شلوغ شهر است برگزار شده بود، در اثر یورش مزدوران ترافیک این خیابان برای ساعتهایی مختل شد. این یورش روز سه‌شنبه 18اسفند انجام شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/26630f0d-6599-4c2d-99d0-57fe50fc0695"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات