728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

زندان گوهر دشت- جان سه زندانی سیاسی در خطر است

-

زندان گوهردشت كرج
زندان گوهردشت كرج
کرج - زندان گوهر دشت
در پی اعلام حمایت زندانیان سیاسی از گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر ملل متحد، صبح روز سه‌شنبه 18اسفند 94 سرکردگان زندان سه زندانی سیاسی به نامهای ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی و فرید آزموده را به زیر هشت برده و دستور انتقال آنان به بند زندانیان معتاد و خطرناک را صادر کردند. زندانیان سیاسی از رفتن به بند زندانیان معتاد و خطرناک سر باز زده و گفتند: ما در آن بند تأمین و امنیت جانی نداریم.
بعد از رفت و آمدهای سرکرده حفاظت زندان به اسم مروی و شجاعی سرکرده بند که هیچ دلیلی برای این انتقال ارائه نمی‌کردند، دژخیمان سه زندانی را تهدید کرده‌اند که چهارشنبه گارد زندان شما را منتقل می‌کند و شما را به جایی می‌بریم که هر لحظه آرزوی مرگ کنید.
نامبردگان از بیم انتقال از سلول هایشان بیرون نمی‌آمدند و حتی به هواخوری نرفتند و گفتند که ما سابقه کوتاه مدت انتقال به زندان عادی در ماه گذشته را داریم، آنان گفتند که هر کدام از ما مورد ضرب و شتم زندانیان تحریک شده از طرف سرکردگان زندان قرار گرفته بودیم و اگر بمیریم به آن بندها نمی‌رویم.
لازم به توضیح است که دژخیمان زندان زمانی که زندانیان قصد مراجعه به بهداری و یا سالن ملاقات را دارند زندانیان را می‌ربایند و به جاهای نامعلوم منتقل می‌کنند.