728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,

فشار ضدانسانی دژخیمان خامنه‌ای به زندانیان گوهردشت کرج

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
دژخیمان خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج به‌منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و عادی آب گرم حمامها و وسایل گرمایشی را قطع کردند.

در چندین روز گذشته زندانیان سیاسی و عادی از داشتن آب گرم برای استحمام و وسایل گرمایی در بندها محروم می‌باشند و زندانیان در هوای سرد زمستانی قادر به استحمام با آب سرد نیستند و تحت فشارهای مستمر زندانبانان می‌باشند.

دژخیمان هر روز به زندانیان وعده این‌که این مشکل حل می‌شود را می‌دهند اما تا به‌حال هیچ اقدام جدی در این باره صورت نگرفته است.

زندانیان زندان گوهردشت کرج همچنین از نبود درمان جدی و تأمین دارو شدیداً رنج می‌برند. آنها همچنین از ازدحام بیش از حد و وضعیت بسیار بد بهداشتی در رنج هستند.

فشارها و اذیت و آزارها به‌دستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و توسط زندانبان ولی‌فقیه به اجرا در می‌آید.