728 x 90

اخبار خليج فارس,

سعد حریری: دخالت حزب‌الله در کشورهای عربی عامل نامگذاری تروریستی آن بود

-

سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان
سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان
سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان تأکید کرد: مسئولیت ایجاد تنش میان لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس به عهده حزب‌الله لبنان است.

وی افزود: «دخالت حزب‌الله در یمن و سوریه و سایر کشورهای عرب بود که باعث شد در لیست تروریستی گذاشته شود».

شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 12اسفند94 حزب‌الله لبنان با تمامی رهبران، گروهها و سازمانهای وابسته به آن را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد.