728 x 90

دو و میدانی - سریعترین رکورد سال

دومیدانی
دومیدانی
رقابت های دو و میدانی AT&T که در پیست قهرمانی ورزشگاه کارول ایندیاناپولیس آمریکا برگزار گردید, در دو 100 متر تایسون گای با زمان 9 و84 صدم ثانیه سریعترین رکورد سال در رقابت های آمریکا رو برجای گذاشت . تریندون هالیدی با 10 ثانیه و 7صدم ثانیه دوم شد و والتر دیکس از ایالت فلوریدا با 10 و 9صدم ثانیه در مکان سوم قرارگرفت. رکورد آمریکا در دو صد متر از آن ماریس گرین است که در سال1999 صد متر را در 9 ثانیه و 79 صدم ثانیه دوید. رکورد جهان در دو صدمتر 9 و 77 صدم ثانیه و متعلق به آسافا پاول جامایکایی در سال 2006 است………..………..………..……….. در ادامه رقابت های دو و میدانی AT&T در دو 5000متر برنارد لاگات با پیشی گرفتن از MATT TEGENKAMP مات تِگنکامپ با 13 دقیقه و30 ثانیه و73صدم ثانیه صاحب عنوان نخست شد. و آدام گوچِر سوم شد
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e358c77-3977-415f-83d1-9b054cfec3cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات