728 x 90

خودکشی در ایران,

خودسوزی یک زن ۲۶ساله در مریوان در استان کردستان

-

خودسوزی نتیجه ظلم و ستم بر مردم به زنجیر کشیده ایران آخوندزده
خودسوزی نتیجه ظلم و ستم بر مردم به زنجیر کشیده ایران آخوندزده
یک زن باردار که26سال سن داشت روز شنبه 17بهمن 94 در روستای ”ده بنیاد“ در مریوان خودسوزی کرد و متأسفانه جان باخت.

تا کنون هویت این زن مشخص نگردیده و از علل و عوامل خودسوزی هیچ اطلاعی منتشر نشده است.
خاطرنشان می‌شود، فقر و بیکاری و محرومیت زنان در حاکمیت زن‌ستیز آخوندی از علل خودسوزی و خودکشی زنان مهینمان است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4106bee6-a50b-4702-9486-ad68c0548426"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات