728 x 90

دخالتهای ایران,اخبار خليج فارس,

فرمانده ارتش بحرین: رژیم ایران نیات خصمانه و فتنه‌گر دارد

-

ژنرال شیخ خلیفه بن احمد خلیفه فرمانده ارتش بحرین
ژنرال شیخ خلیفه بن احمد خلیفه فرمانده ارتش بحرین
ژنرال شیخ خلیفه بن احمد خلیفه فرمانده ارتش بحرین نسبت به فتنه‌گری رژیم ایران هشدار داد.

وی که روز 15بهمن94 با روزنامه الأیام مصاحبه می‌کرد گفت: رژیم ایران دارای نیاتی خصمانه و فتنه‌گر است و به اقدامهای تحریک‌آمیز علیه کشورهای همسایه دست می‌زند.

ژنرال شیخ خلیفه بن احمد سرمایه‌گذاری رژیم ایران بر روی گروه‌های نیابتی برای اجرای توطئه‌های مختلف را افشا کرد.