728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

آخوند علم الهدی: مدال گرفتن زنی با ظاهری نامناسب از یک داور هندی و بالا بردن پرچم ایران ننگ جهان اسلام است!

-

آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد
آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد
آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد گفت:‌ وقتی خانمی با ظاهری نامناسب بر روی سکو می‌رود که مدالش را به او اهدا کنند آنگاه یک داور هندی مدال را بر گردن او انداخته و پرچم ایران را بالا ببرند این ننگ جهان اسلام است، اما کدام دیوانه بی‌عقلی است که بگوید زن نباید ورزش کند.
 
 وی تأکید کرد: طوری عمل کنید که در فضای ورزشی بانوان هم یک مرد برای فیلم‌برداری حضور نداشته باشد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/749f69c4-4eb2-4464-b5c3-3f9ee66fe08c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات