728 x 90

تظاهرات عليه آخوند حسن روحانى,

شهردار منطقه ۲ پاریس خطاب به تظاهر کنندگان پاریس: به نبرد خود ادامه دهید ما نمایندگان مردم فرانسه در کنار شما هستیم

-

ژاک بوتو شهردار منطقه 2 پاریس
ژاک بوتو شهردار منطقه 2 پاریس
ژاک بوتو شهردار منطقه 2 پاریس خطاب به تظاهر کنندگان پاریس گفت: اجازه بدهید شما را دوستان عزیز خطاب کنم، چون دوستان آزادی هستید، دوستان دموکراسی هستید، دوستان حقوق‌بشر هستید، و باید اذعان کنم که برای کشورم شرمگین هستم که به‌خاطر منافع تجاری و فروش 114ایرباس، فرانسه که سرزمین حقوق‌بشر و حقوق شهروندی هست روحانی را با کارنامه ننگینی که دارد بپذیرد، او نماینده مردم ایران نیست، بلکه نماینده آخوندهاست. نماینده مردم شما هستید و شورای ملی مقاومت ایران.

من با شما هستم تا خشم خود را علیه اعدامها در ایران اعلام کنم، اعدامهای خودسرانه و وحشیانه که به دلائل واهی علیه مخالفان رژیم اعمال می‌شود. به نبرد خود ادامه دهید ما نمایندگان مردم فرانسه در کنار شما هستیم.