728 x 90

تظاهرات عليه آخوند حسن روحانى,

آسوشیتدپرس: روحانی در فرانسه با اعتراض تظاهر کنندگان و شعار مرگ بر روحانی روبه‌رو شد

-

 -
-
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: حسن روحانی وارد فرانسه شد و با اعتراضاتی روبه‌رو شد. در تظاهراتی در مقابل وزارت‌خارجه فرانسه، تظاهر کنندگان فریاد می‌زدند روحانی دیکتاتور، مرگ، مرگ بر روحانی.
 

این تظاهرات توسط مجاهدین خلق ایران بهترین گروه سازمان‌یافته اپوزیسیون ایرانی مستقر در پاریس سازمان داده شده بود. آنها تظاهرات بزرگتری برای پنجشنبه در نظر دارند.